Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια – ΧΑΠ: η σιωπηλή απειλή του καπνιστή