Ποιοι Είμαστε

Το Pharmacy News απαρτίζεται από μία εξειδικευμένη ομάδα επαγγελματιών, οι οποίοι χρησιμοποιώντας ως πυρήνα το φαρμακείο, στοχεύουν στην καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του καταναλωτή. Συγκεκριμένα, παρέχουμε πιστοποιημένα προγράμματα training στον φαρμακοποιό και την ομάδα του με σκοπό να τελειοποιήσουμε τις λειτουργίες της ομάδας και τις ίδιας της επιχείρησης. Μπαίνοντας σε αυτού του είδους την εκπαιδευτική διαδικασία, η ομάδα που πλαισιώνει το φαρμακείο αποκωδικοποιεί τον κάθε επισκέπτη του, προσφέροντάς του την καλύτερη δυνατή συμβουλή και τα ιδανικά προϊόντα και υπηρεσίες, έτσι ώστε να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του επαρκώς και ποιοτικά.