Κλινικές μελέτες στην Ελλάδα

Στο συνέδριο «Πολιτική και Διαχείριση του καρκίνου: Βέλτιστη πρακτική vs οικονομικοί περιορισμοί» που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 1η Ιουλίου, καθηγητές Σχολών Ιατρικής της Ελλάδας και η πρόεδρος της Π.Ε.Σ.ΠΑ. (Πανελλήνια Ένωση Σπανίων Παθήσεων), Μαριάννα Λάμπρου, επιχειρηματολόγησαν για μία ακόμα φορά υπέρ των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στη χώρα μας.

Κρίνεται πλέον αναγκαία η πρόσβαση ασθενών σε καινοτόμες θεραπείες, ενώ ταυτόχρονα η αύξηση του αριθμού των κλινικών μελετών στη χώρα μας θα επιφέρει σημαντική τόνωση της οικονομίας.

Μέχρι τώρα, μεγάλα εμπόδια στη διεξαγωγή κλινικών μελετών στη χώρα μας έχουν καταστεί οικονομικά θέματα και η γραφειοκρατία. Αντίθετα, σε άλλες χώρες η μειωμένη φορολόγηση σε βιομηχανίες που διεξάγουν έρευνα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί τουλάχιστον ενθαρρυντική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η γειτονική μας Τουρκία, στην οποία η μείωση του φόρου αγγίζει το 300%.

Πολλοί αναρωτώνται αν υπάρχουν οι υποδομές στην Ελλάδα για τέτοιου είδους επενδύσεις. Η απάντηση είναι πολύ απλή: Ο αριθμός των Ιατρικών Σχολών, το υψηλό επίπεδο εξειδίκευσης επιστημόνων, το μέγεθος των νοσοκομείων και το πληθυσμιακό δείγμα αποτελούν ιδανικές συνθήκες για την πραγματοποίηση κλινικών μελετών.

Τα οφέλη επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα είναι βεβαίως πολυεπίπεδα. Αρχικά, αυξάνεται η απασχόληση των ατόμων υψηλής εξειδίκευσης, ενώ ταυτόχρονα το δημόσιο θα αυξήσει τα έσοδά του. Επίσης, ενισχύεται η ελληνική φαρμακοβιομηχανία, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δεχθεί αμέτρητα χτυπήματα.

Το άνοιγμα του δρόμου για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών στην Ελλάδα υπόσχεται πολλά και αποδεδειγμένα τα αποφέρει. Ίσως να πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας, πριν μας προλάβουν άλλες, γειτονικές χώρες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *