Πώς να προσλάβετε τον σωστό συνεργάτη

Όταν οι γνώσεις του υποψηφίου είναι εντυπωσιακές, αλλά δεν καταφέρνει να ταιριάξει στο φαρμακείο σας.

Υποθέτοντας ότι αναζητάτε ένα βοηθό φαρμακοποιού, έχετε στη διάθεσή σας έναν αριθμό βιογραφικών, με ένα από αυτά να ξεχωρίζει. Πρόκειται για ένα άτομο με το αντίστοιχο πτυχίο, επιπλέον εκπαιδευτικά σεμινάρια και πολυετή εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Η πρόσληψη γίνεται αλλά 6 μήνες αργότερα είστε πάλι σε αναζήτηση νέου συνεργάτη. Η προηγούμενη πρόσληψη δεν ήταν σωστή για το δικό σας φαρμακείο.

Γιατί το άτομο αυτό δεν ήταν η σωστή επιλογή για την επιχείρησή σας; Μπορεί να ήταν ικανό και καταξιωμένο στον τομέα του, αλλά μέσα στηφιλοσοφία του φαρμακείου σας έμοιαζε σαν ψάρι έξω από το νερό.

Τα κριτήρια για μία σωστή πρόσληψη κινούνται γύρω από 2 άξονες: τις θεωρητικές και τεχνικές γνώσεις του υποψηφίου αλλά καιτο κατά πόσο θα μπορούσα να γίνει πρέσβης της φιλοσοφίας απότην οποία διέπαιται το φαρμακείο.

Είναι γνωστές οι μέθοδοι με τις οποίες μπορούν να αξιολογηθούν οι γνώσεις του υποψηφίου. Το σημείο κλειδί βρίσκεται στο δεύτερο σκέλος που αφορά την κουλτούρα και τη φιλοσοφία του φαρμακείου. Παρακάτω βρίσκονται συμβουλές σχετικά με το πώς μπορείτε να καταλήγεται στα σωστά άτομα, έτσι ώστε να διασφαλίσετε τη συνοχή και την αποδοτικότητα της ομάδας του φαρμακείου σας.

  1. Αναζητήστε τους υποψηφίους σας σε διαφορετικές πηγές: Πέρα από την online αναζήτηση, συνίσταται να ρωτάτε τα άτομα της ομάδας σας αν έχουν να σας προτείνουν κάποιο άτομο έμπιστο, που να πληρεί της προϋποθέσεις για α καλύψει τη θέση στο φαρμακείο σας.
  2. Αλλάξτε τον τρόπο με τον οποίο κάνετε τις συνεντεύξεις: Οι managers διαφόρων επιχειρήσεων κάνουν συνεντεύξεις με σκοπό να διαχωρίσουν τα άτομα σε δύο κατηγορίες: υποψήφιους και όχι υποψήφιους. Αυτή η πρώτη επαφή είναι καθόλα τυπική με αποτέλεσμα να μη μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για το κατά πόσο ταιριάζει το άτομο αυτό στην κουλτούρα του φαρμακείου. Γι αυτό, καλό είναι να προσανατολίσετε την συνέντευξη με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσετε να δείτε τη στάση των ατόμων όσον αφορά τις αξίες της επιχείρησής σας.
  3. Μην κάνετε την πρόσληψη γρήγορα: Κατα τη διάρκεια μίας συνέντευξης δε μπορεί να ξεδιπλωθεί όλο το φάσμα της προσωπικότητας του υποψηφίου. Παρατείνετε τη διαδικασία για 2-3 συναντήσεις, εκθέστε το άτομο αστην καθημερινότητα του φαρμακείου και θα μάθετε πολλά από τις αντιδράσεις και τα αντανακλαστικά του στο χώρο σας.

Για να πάρει το φαρμακείο σας τη μορφή που εσείς ονειρεύεστε, πρέπει να χτίσετε και να εκπαιδεύσετε την ομάδα σας, έτσι ώστε να σέβονται και να ακολουθούν το όραμά σας, να υπάρχει επαγγελματισμός και συνεργασία μεταξύ τους και να παραμένει το εργασιακό περιβάλλον ευχάριστο, χωρίς αυτό να έχει κόστος στην αποδοτικότητα.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *