Καροτενοειδές σε φρούτα και λαχανικά μειώνει τη σoβαρότητα του καρκίνου του πνεύμονα