Μανιτάρια, σκοινάκι και ύπνος! Τρία πράγματα που κυριολεκτικά θα σας σώσουν!